Autor/autori: Roland Szlafkai, Juraj Šarišský

Arduino, často nazývané aj Legom dospelých, je jeden z mnoho mikrokontrolérov, ktoré sa v posledných rokoch objavili na trhu. Je najprístupnejšou bránou pre začínajúcich programátorov. Založený na programovacom jazyku C. Každý vytvorený kód nadobúda nové rozmery. Prepojením s reálnym Legom Mindstorm dáva oveľa viac možností.
Skonštruovali sme triediacu linku ovládanú Arduinom. Ultrasonický senzor HC-05 sníma farebný objekt položený na určenej ploche. Ak sa nachádza na ploche, automaticky sa dá do pohybu robotické rameno, ktoré predmet uchytí a následne prenesie na dopravníkový pás. Tento pás prenesie predmet do zásobníka triedičky, ktorá ho následne roztriedi podľa farby.
Naša práca mala ukázať praktické využitie robotov, prešli sme od procesov analýzy problémov, návrhov dizajnu a konštrukcie, až po programovanie a testovanie navrhnutých riešení. Výsledky sú využiteľné v škole pri výučbe, ako aj v našom ďalšom smerovaní pri štúdiu robotiky.