Autor/autori: Kristián Bikár

Na úschovu elektrickej energie sa využívajú rôzne fyzikálne princípy, elektrotechnika, mechatronika i pneumatika. V súčasnosti sa s využívaním obnoviteľných zdrojov, úsporou energie, jej akumuláciou, objavuje nový trend, prebytočnú energiu využiť opätovne a nie ju nechať nepoužitú. Využívanie prebytočnej energie v nových druhoch „úschovných zariadení“ je analyzované v práci aj s ich uplatnením a výhodami. Energie z obnoviteľných zdrojov zväčša nie sú k dispozícii v okamihu, keď ich najviac potrebujeme, čo je veľkou nevýhodou ich úplného využitia. Je preto dôležité hľadať možností ich uchovávania na ten čas, je ich treba. Postupne sme rozobrali jednotlivé používané spôsoby a zamerali sme sa na ich efektívnosť a perspektívu. Zisťovali sme aký je stav na Slovensku v porovnaní so štátmi európskej únie. Na Slovensku sme stále v úzadi. V porovnaní s Českou Republikou sme na tom omnoho horšie.