Autor/autori: Petra Preverciková, Sylvia Maťašová

Pre tému „Verejné osvetlenie‘‘ sme sa rozhodli spracovať konkrétne osvetlenia cesty. Hoci sa náš návrh momentálne nedá úplne zrealizovať, veríme, že v budúcnosti nájde uplatnenie. Tento model obsahuje štyri typy osvetlenia. Ako prvý typ máme osvetlenie v obci, kde sa po dosiahnutí určitej nočnej hodiny zhasnú všetky svetlá. To by však bolo nebezpečné ako pre motorové vozidlá ,tak aj pre chodcov. Svetlá sa po zachytení pohybu rozsvietia v dostatočnom predstihu pred vozidlom. Ako druhý typ tu máme osvetlenie mosta, ktorý je osvetlený pomocou reflektorov, umiestnených na moste a taktiež sa budú reflektory rozsvecovať po zachytení pohybu. Tretí typ pozostáva z využitia zvodidiel popri ceste ,do ktorých by sa vhodne vložili svietidlá a senzory. A ako posledný typ osvetlenia tu je „cesta budúcnosti‘‘, ktorá je vlastne podsvietená odspodu.
Tieto typy osvetlení by podľa nás nielen zabránili zrážkam áut ,ale taktiež aj stretom s divou zverou, keďže po vkročení na vozovku by svetlá vozovku osvetlili a vodič by mal čas zareagovať.
V práci sú využívané lasery, fotorezistory a mikropočítač Arduino.