Sme veľmi radi, že výskumník Jakub Gál zastupuje FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET na tohtoročnom #RegeneronISEF.

VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021 začína 16. 5. 2021 a môžete sa ho tiež zúčastniť online cez platformu https://projectboard.world/isef
Program REGENERON ISEF

Jakub sa vo svojom projekte vytvoril neurónovú sieť na rozpoznávanie objektov, ktorá spracúva údaje z kamery robota v reálnom čase. Vo svojom abstrakte k projektu uvádza: „Žijeme vo svete, kde má každý pri sebe minimálne jednu kameru a denne na svete urobíme priemerne 4 miliardy fotiek, preto je tu nutnosť spracovávať tieto dáta na užitočné informácie a to čo najefektívnejšie a s čo najväčšou možnou presnosťou. Takéto spracovávanie dát je obzvlášť náročné v uzavretých systémoch ako je batériami napájaný robot, ktorý má aj definovaný váhový aj rozmerový limit. Mojim cieľom bolo vytvoriť čo najefektívnejšiu a zároveň presnú konvolučnú neurónovú sieť na detekciu objektov, ktorá by spracovávala dáta z kamery robota v reálnom čase, ako aj vytvorenie celého zvyšku robota, napríklad PID regulátora pre vektorový pohyb a subsystému na zisťovanie uhlu narazenia na čiaru podľa pravidiel súťaže Robocup Junior Open. Robocup je najväčšia medzinárodná robotická súťaž v robotickom futbale. Na ihrisku so zeleným kobercom súperia proti sebe tímy zložené vždy z dvoch plne autonómnych robotov. Toto ihrisko má dve bránky, je ohraničené bielou čiarou a roboty na ňom hrajú s oranžovou loptou. Najskôr som pre túto úlohu vytvoril 3D model celého robota a až následne som začal tvoriť neurónovú sieť. Študoval som vedecké publikácie na danú tému a vytvoril dataset , ktorý som rozdelil na trénovací, vývojový a testovací. Experimentoval som s rôznymi architektúrami a kombináciami hyperparametrov až pokým som nedosiahol dostačujúci výsledok. Zistil som, že túto úlohu je možné splniť a to za použitia viacerých moderných architektúr a optimalizačných techník súčasne, ako napríklad kvantifikácia na int8, viacúrovňovú detekciu, argumentáciu dát, ale aj použitie špeciálneho hardwaru akým je TPU s 4 TOPS pri výkone 2W.“

Rozhovor s Jakubom Gálom si môžete prečítať tu.