Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID-19 prezentujú svoje výsledky vedecko-technickej práce na prestížnych podujatiach pre mladých vedcov aj online formou. V roku 2021 sa uskutoční minimálne päť významných medzinárodných podujatí, na ktorých budú prezentovať svoje vedátorské projekty tí najúspešnejší zo Slovenska.

REGENERON ISEF, USA

Každý rok sa na vedeckých súťažiach po celom svete zúčastňujú desiatky miliónov študentov, ale z nich iba 1 800 si zaslúži právo súťažiť o ceny v hodnote takmer 5 miliónov dolárov, ktoré sa každoročne v máji udeľujú na the Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). V roku 2021 sa súťaž uskutoční virtuálne s cieľom udržať finalistov, dobrovoľníkov a porotcov v bezpečí počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu.

EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG, LUXEMBURSKO

Cieľom podujatia je podpora medzinárodných vzťahov a výmeny myšlienok a kultúr medzi účastníkmi. Expo-Sciences Luxembourg je nesúťažná medzinárodná vedecká výstava organizovaná Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg pod záštitou Jeho Kráľovskej Výsosti veľkovojvodu Henriho. Podujatie združuje mladých laureátov z celého sveta, ktorí prezentujú svoje vedátorské projekty počas národnej súťaže v Luxemburgu. Podujatie sa uskutoční 27. – 29. 3. 2021.

VERNADSKY NATIONAL CONTEST, RUSKO

Vernadsky National Contest je ruská vedecká súťaž pomenovaná po ruskom geológovi Vladimirovi Ivanovičovi Vernadskom, ktorá je organizovaná každý rok v apríli. Úlohou súťaže je podporovať mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu. Na súťaži prebieha odborná prehliadka projektov, pričom tie najlepšie z nich sú ocenené na slávnostnej ceremónii.

INTERNATIONAL ONLINE-FORUM FOR SCIENTIFIC YOUTH „STEP INTO THE FUTURE“

Medzinárodné fórum pre vedeckú mládež „Krok do budúcnosti“ sa uskutoční v termíne 12. – 18. 4. 2021. Organizuje ju Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) a Russian Youth Engineering Society. Vedné oblasti projektov sú zastúpené v prírodných, technických a sociálno-humanitných vedách. Na fóre sa zíde asi tisíc mladých vedcov, viac ako 400 učiteľov a výskumných pracovníkov. Na podujatí sa zúčastnia delegácie vedcov zo škôl z Európy, Ázie a Afriky.

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH zrealizovalo rozhovory s niekoľkými víťazmi Festivalu vedy a techniky AMAVET. Prinášame Vám odkazy na články, v ktorých hovoria o svojich projektoch:

Dávid Richter, výkonný riaditeľ súťaže Festival vedy a techniky AMAVET