Autor/autori: Peter Tupý

Projekt sa venuje problematike vodíkového pohonu automobilov. Rieši náhradu klasického elektrického pohonu autíčka vodíkovým palivovým článkom. Zároveň sa zameriava aj na rozširovanie informácií o princípe, výhodách a nevýhodách pohonu vodíkovým palivovým článkom, ako aj propagáciu obnoviteľných zdrojov energie, riešenie znižovania emisií v doprave.
V súčasnosti sú autá s palivovými článkami (Fuell Cell Vehicle – FCV) aj v prevádzke. FCV sú elektromobily, ktoré netreba zdĺhavo nabíjať, ale sa „natankujú“. Odstraňujú nedostatky elektromobilov, napríklad hmotnosť a životnosť používaných batérií, ktorých výroba a likvidácia taktiež zaťažuje životné prostredie. A elektrickú energiu pre nabíjanie akumulátorov treba vyrobiť klasickým spôsobom a rozviesť na miesta spotreby. FCV vyzerajú zvonku ako klasické automobily, ale rozdiel je v palivových článkoch, ktoré premieňajú vodík z nádrže s kyslíkom zo vzduchu na elektrinu poháňajúcu elektromotor. Autám na vodíkový pohon vychádza z agregátu čistá voda. Jediným z dôvodov prečo sa masovo nepoužívajú autá na vodík je nedostatok čerpacích staníc.