Autor/autori: Patrik Bašo

Pri počítaní odmocnín som si všimol, že neexistuje metóda, ktorá dokáže vypočítať druhú odmocninu z čísla a nepoužije pri tom tabuľky, počítač, alebo hádanie. Skúšal som veľa rôznych spôsobov vypočítania odmocnín, ani jedna z nich však neposkytla uspokojujúcu odpoveď na moju otázku: Ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vypočítať druhú odmocninu z ľubovolného čísla bez tipovania,pomoci kalkulačky alebo tabuliek?
Zistil som, že je to možné a v mojom projekte by som Vám chcel predstaviť vlastnú metódu vypočítania druhej odmocniny. Na vypočítanie odmocnín vlastnou metódou som vytvoril aj počítačový program ako dôkaz funkčnosti tejto metódy. Počas výskumu som prišiel aj na možné výpočty tretiej odmocniny s presnosťou na požadovaný počet desatinných miest. Porovnával som môj algoritmus aj s inými.
Prišiel som k záveru, že tento algoritmus sa dá aplikovať na každé kladné číslo.