Výsledková listina vedecko-technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT) – 23. ročník uskutočnený v dňoch 10.-11.11.2020

Otvorenie podujatia a diskusia (videozáznam)

Prezentácie projektov: 1. blok  2. blok
Vyhodnotenie súťaže (videozáznam)


Konferencia o popularizácii vedy a techniky

Ocenenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória mladší žiaci

Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy

Kategória starší žiaci

Anna Jambrichová s projektom Rola spánku v depresii v súvislosti s acetylcholínom v kategórii Medicína a zdravotníctvo

Cena dekana PRIF UK

Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo

Ocenenia hodnotiacej komisie FVAT AMAVET v kategórii mladší žiaci

Alex Kanderka s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia

Bruno Rybársky a projektom Inteligentná brána v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG (virtuálne)

Expo-Sciences Luxembourg je nesúťažná medzinárodná vedecká výstava, ktorú organizuje Nadácia mladých vedcov Luxembourg pod záštitou Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu. Združuje mladých laureátov z celého sveta, ktorí prezentujú svoje vedecké projekty v rovnakom čase ako naši národní účastníci.

Jakub Nagy a Adam Bednář s projektom Pikobalón v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

VERNADSKY NATIONAL CONTEST MOSKVA

Je ruská vedecká súťaž pomenovaná po ruskom geológovi Vladimirovi Ivanovičovi Vernadskom, ktorá je organizovaná každý rok v apríli v Moskve. Úlohou súťaže je podporovať mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu.

Slavomír Slezák a Michal Kišeľák s projektom Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov v kategórii Energia a transport

MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL MEXICO

ESI je prestížne svetová výstava spojená so multikultúrnym programom, organizované každé dva roky na inom kontinente. Určené je pre žiakov základných a stredných škôl, mladých i skúsenejších vedcov so záujmom o vedu.

Igor Michalec s projektom Armádny robot v kategórii Elektrina a mechanika

CASTIC ČÍNA – Cena VUJE, a.s.

CASTIC je súťaž určená pre milovníkov vedy od 12 do 20 rokov. Má 30 ročnú históriu, ročne sa jej zúčastní 500 čínskych a 200 medzinárodných účastníkov z viac ako 40 krajín.

Adrián Komanek a Patrik Michlian s projektom Friendly Dalek – autonómny robot v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

REGENERON ISEF (virtuálne)

ISEF je najprestížnejšou súťažou pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 mladých ľudí stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, kde majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v hodnote 5 milióny dolárov.

Jakub Gál s projektom Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

Ocenenie MŠVVAŠ – za najlepší žiacky projekt (Cena MŠVVaŠ SR – EUCYS)

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) je iniciatívou Európskej komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike.

Laura Burdová s projektom Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v kategórii Biológia

Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo

Ocenenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre pedagógov, ktorí viedli žiacke vedátorské projekty

RNDr. Miriam Feretová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov.

Ing. Tatiana Hoffmannová, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice.

Ing. Martin Šmihál, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom.

PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D., Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov.

Mgr. Ludmila Štupáková, Základná škola Dívín, Lúčna 8, Divín.