Autor/autori: Ján Varga

Podvádzanie v e-športoch je veľký problém. Keďže e-športové hry sa v poslednej dobe stali multi-miliardovým priemyslom, je veľmi dôležité aby boli tieto systémy dobre zabezpečené. Rozhodol som sa zamerať na hru Counter-Strike: Global Offensive, ale skúmal som aj rôzné iné hry, napríklad Age Of Empires 3, aby som získal širšie chápanie základných princípov herného a anti-cheatového designu. Tento výskum mi umožnil dopodrobna vyskúmať rôzne malé detaily hry a implementovať detekciu veľmi drobných nezrovnalostí medzi ľudským vstupom, a podvodnými programami. Vytvoril som rôzne nové anti-cheatové techniky, ktoré som aj implementoval na vlastnom komunitnom serveri. Pretože som sa sústredil na behaviorálnu detekciu prevažne na strane servera, vytvoril som veľmi efektívne a presné riešenie problému s podvádzaním.