Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra 2022 (vrátane).  

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa alebo rodiča), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET (video zostrih) získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Termíny a miesta konania krajských kôl FVAT AMAVET nájdete tu.