Matej Gurňak, vedúci delegácie AMAVET-u na International Greenwich Olympiad v Londýne nám napísal priamo z letiska:

„Do súťaže International Greenwich Olympiad sme sa tento
rok zapojili vôbec po prvýkrát, a preto je obrovským úspechom, že sa
Sarah s jej projektom podarilo uspieť a získať hneď zlatú medailu
v kategórii Engineering. Tento ročník medzinárodnej súťaže je iba tretím
od vzniku v roku 2022, no napriek tomu sa ho zúčastnilo prezenčne, ako
aj v online forme až
449 študentov z 34 krajín sveta.
Medzi členmi hodnotiacej komisie v každej kategórii boli poprední vedci
z britských univerzít, ktorí dôkladne zhodnotili projekty a poskytli
študentom cennú spätnú väzbu. Súčasťou programu bola okrem viacdennej
prehliadky Londýna aj exkurzia do Oxfordu a veľa spoločenských aktivít.
Celkovo tak mali študenti okrem prezentovania svojich projektov a
spoznávania Londýna aj možnosť spoznať sa navzájom a načerpať veľa
inšpirácie do budúcnosti. Odbornosť komisie, veľkú medzinárodnú účasť
a sprievodný program vnímam ako hlavné prednosti tejto súťaže, ktoré
môžu v budúcnosti využiť ďalší účastníci zo Slovenska.“

S akými pocitmi odchádzala víťazka Sarah Krupšová?

„Účasť na International Greenwich Olympiad bola pre mňa
nezabudnuteľným zážitkom. Najviac sa mi páčila samotná prezentácia
projektu v anglickom jazyku pred odbornou svetovou komisiou, s ktorou
som okrem precízneho hodnotenia mala možnosť bližšie diskutovať o
praktickej aplikácii môjho projektu v akademickej, ako aj komerčnej
sfére. Veľkým prínosom bol pre mňa najmä ich otvorený prístup, z ktorého
bolo poznať, že súťažiacich skutočne vnímajú ako ,,rovnocenných
kolegov”. Po samotnom súťažení som si veľmi užila výlety po ikonických
častiach Londýna ako aj návštevu Oxfordu a Oxford University. Ako
nadšenca vedy a zároveň umenia bola pre mňa prechádzka po majestátnom
historickom kampuse a pracovisku mnohých úspešných vedcov inšpirujúcim
zážitkom. Skvelé momenty som prežila tiež v kruhu ostatných súťažiacich z
rôznych kútov sveta. Okrem nových vedomostí ohľadom ich kultúry mi
spoločné chvíle umožnili vybudovať nové kontakty a priateľstvá. Po plne
nabitom týždni súťaže a aktivít bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom
záverečný ceremoniál a udelenie zlatej medaile. Bol to skutočne
mimoriadny okamih stáť na pódiu bok po boku s víťazmi v ďalších
kategóriách. Aj keď záverečný ceremoniál bol samotným ukončením súťaže,
chvíle, ktoré som na IGO prežila, ma naplnili motiváciou pracovať na
ďalších zaujímavých projektoch. Práve preto tiež verím, že aj tieto moje
skúsenosti dokážu inšpirovať ostatných študentov v realizácii ich
kreativity, či už vo vede alebo umení, najdôležitejšie je
začať a vytrvať.“