Autor/autori: Katarína Božiková, Adam Pilát

Projekt Aké sú bielkoviny? je venovaný problematike bielkovín. Sú to látky, bez ktorých nie je možný život. Zatiaľ čo cukry a tuky plnia v organizme hlavne funkciu zdroja energie, bielkoviny sú zasa základnými stavebnými prvkami všetkých buniek. Existuje ich veľké množstvo. Sú veľmi citlivé na prítomnosť niektorých látok a aj vyššiu teplotu. Ale prečo sú také dôležité, čo je v nich také nenahraditeľné? Sú potraviny s vysokým obsahom bielkovín najzdravšie? Preto sme sa rozhodli vypracovať tento projekt a pokúsiť sa nájsť odpovede na naše otázky.
V experimentálnej časti sme sa zamerali na rôzne potraviny dennej spotreby. Sledovali sme aj rastlinné zdroje bielkovín, ale aj živočíšne zdroje bielkovín. Zamerali sme sa na dôkaz bielkovín v jednotlivých potravinách a zrážanie bielkovín. Zistili sme, že bielkoviny obsahujú okrem uhlíka, kyslíka a vodíka aj dusík a niekedy aj síru. Našli sme potraviny, ktoré majú vysoký obsah bielkovín a sú veľmi chutné. Avšak kvalitu potravín nemožno posudzovať iba podľa obsahu bielkovín, ale vyváženým množstvom všetkých živín. Žiadna potravina však nemôže poskytnúť úplne všetky živiny, preto je najdôležitejšie, aby strava bola pestrá.