Kategória: Chémia

Autor/autori: Ivana Jonáková Kyselina octová (CH3COOH) je druhá najjednoduchšia karboxylová kyselina, ktorá sa v laboratóriu a chemickom priemysle používa ako významné rozpúšťadlo a v domácnostiach je bežne používaná ako 8% roztok. Chemická zlúčenina uhličitan vápenatý (CaCO3) sa v prírode vyskytuje ako hlavná súčasť vápenca prevažne biologického pôvodu. Vo svojej práci som skúmala ako vplýva koncentrácia […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Laura Špaková Drevo, drevné kompozity, drevený nábytok, konštrukcie a iné výrobky z dreva časom podliehajú poškodeniam vplyvom rôznych abiotických činiteľov (UV žiarenie, kyslík, voda a iné) a biologických faktorov. Týmto poškodeniam môžeme zabrániť pomocou rôznych náterov a prostriedkov na povrchovú úpravu. Mnohé z nich sú však riediteľné len prchavými organickými rozpúšťadlami. Smernica Európskeho parlamentu […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Dominika Marasová Vieme, že fluoresceín je syntetická látka vo forme prášku, ktorá je rozpustná vo vode a alkohole. Používa sa ako 10-20% injekčný roztok na angiografiu (ciev retiny,dúhovky,nádorov). Má podobné vlastnosti ako luminol. Typické sfarbenie luminolu je modré a fluoresceínu zase zelené alebo žlté. Cieľom môjho projektu je najjednoduchšie zisťovanie antioxidačných účinkov ovocia a […]

Čítať ďalej

Autor/autori: David Kux Projektu som sa začal venovať hlavne kvôli tomu že som hľadal nejakú prácu po pri škole, kedže som už mal istú prax v chemickom laboratóriu tak so začal uvažovať nad chemickým zameraním prvým miestom kde so začal hľadať bola Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde som už […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Eliška Kráľová Práca prezentuje tému o výrobe jedlých farieb z prírodných látok. Bola som zvedavá, či ich je možné vyrobiť aj bez konzervačných látok. Po zistení a zhrnutí informácií z odborných zdrojov, som z rôznych prírodných látok vyrábala farby a súčasne sledovala a zaznamenávala, ako látka reaguje s kvapalinou. Zároveň som sa pokúsila zmiešať […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Dominika Pánska E250, alebo dusitan sodný, je syntetické aditívum nachádzajúce sa v bežne dostupných mäsových výrobkoch. Avšak, konzumácia tohto aditíva má negatívny vplyv na dýchací, tráviaci a obehový systém človeka. Najmä u detí môže jeho konzumácia vyvolať najrôznejšie alergie, potravinové intolerancie, astmu či diabetes typu I. Navyše, táto látka je považovaná aj za karcinogén […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Karin Iková Hliník a jeho ióny sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. S hliníkom sa stretneme nielen ako s konštrukčným materiálom, ale nájdeme ho i v potravinách, kozmetike a mnohých liekoch. Už novorodenec sa dostáva do kontaktu s hlinitými iónmi pri prvom očkovaní. Prejavy intoxikácie hliníkom nájdeme najčastejšie u ľudí trpiacich demenciou, Alzheimerovou chorobou, […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Anna Štofirová, Timea Nacková Zosvetlenie vlasov je dnes módnym trendom. Chemické látky, ktoré sú súčasťou farieb na vlasy, ničia a poškodzujú štruktúru vlasov. Cieľom nášho projektu bolo použiť na zosvetlenie vlasov kyselinu askorbovú. Tá je súčasťou tabliet Celaskonu. Nahradili by sme tak reaktívny peroxid vodíka. Materiálom na pokus boli štyri farby vlasov: blond, hnedé, […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Laura Nižníková Na stanovenie jódu vo vodách je kvalifikovaných veľmi málo metód, respektíve iba dve. Táto problematika ma zaviedla k riešeniu otázky, prečo sú iba dve metódy a aj tieto metódy sú veľmi zdĺhavé a nepresné a vyžadujú dlhodobú prípravu roztokov I samotné analýzy. Následne sme sa pustili do riešenia a analyzovania týchto otázok […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Katarína Božiková, Adam Pilát Projekt Aké sú bielkoviny? je venovaný problematike bielkovín. Sú to látky, bez ktorých nie je možný život. Zatiaľ čo cukry a tuky plnia v organizme hlavne funkciu zdroja energie, bielkoviny sú zasa základnými stavebnými prvkami všetkých buniek. Existuje ich veľké množstvo. Sú veľmi citlivé na prítomnosť niektorých látok a aj […]

Čítať ďalej