Autor/autori: Karin Iková

Hliník a jeho ióny sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. S hliníkom sa stretneme nielen ako s konštrukčným materiálom, ale nájdeme ho i v potravinách, kozmetike a mnohých liekoch. Už novorodenec sa dostáva do kontaktu s hlinitými iónmi pri prvom očkovaní. Prejavy intoxikácie hliníkom nájdeme najčastejšie u ľudí trpiacich demenciou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a rakovinou prsníka.
Práca bola zameraná na prevenciu proti ochoreniam vyvolaným neurotoxicitou hliníka. Zameriavala sa na možnosti redukcie hliníka v bežnom živote – adjuvansy vo vakcínach, v kozmetických prípravkoch ako sú antiperspiranty, v liekoch – antacidách, v potravinách a pitnej vode. Primárnym cieľom práce bola analýza vzoriek liekov, potravín a kozmetických prípravkov. Výsledná stanovená koncentrácia hliníka vo vzorke bola porovnaná s povolenou dávkou stanovenou organizáciou FDA. Sekundárnym cieľom boli spôsoby eliminácie hliníka z organizmu. Ďalej sa práca zaoberala vyhľadaním obalového materiálu, ktorý by nemal negatívny vplyv na organizmus a vývojom inovatívnej metódy na stanovenie hliníka v antacidách.