Autor/autori: Eliška Kráľová

Práca prezentuje tému o výrobe jedlých farieb z prírodných látok. Bola som zvedavá, či ich je možné vyrobiť aj bez konzervačných látok. Po zistení a zhrnutí informácií z odborných zdrojov, som z rôznych prírodných látok vyrábala farby a súčasne sledovala a zaznamenávala, ako látka reaguje s kvapalinou. Zároveň som sa pokúsila zmiešať viac prírodných látok dokopy a zistiť, čo z toho vznikne. Počas niekoľkých dní som sledovala, čo sa s farbou deje, či mení svoj vzhľad, skupenstvo a podobne.
V domácom prostredí sa mi podarilo vyrobiť 18 farieb. Farby sa postupom času menili. Vznikli tri nové farby. Štyri farby ostali nezmenené. Všetky roztoky boli priehľadné, len roztok zo špenátu sa zakalil po 1.dni. Použila som ovocie, zeleninu a bylinky. Z pripravených farbív som vyrobila cukrové ozdoby, aby so zistila, či farbivo nepridáva jedlu pachuť.