Autor/autori: Dominika Pánska

E250, alebo dusitan sodný, je syntetické aditívum nachádzajúce sa v bežne dostupných mäsových výrobkoch. Avšak, konzumácia tohto aditíva má negatívny vplyv na dýchací, tráviaci a obehový systém človeka. Najmä u detí môže jeho konzumácia vyvolať najrôznejšie alergie, potravinové intolerancie, astmu či diabetes typu I. Navyše, táto látka je považovaná aj za karcinogén a priamo súvisí so vznikom rakoviny hrubého čreva, v ktorej výskyte je Slovensko na prvom mieste vo svete. Cieľom projektu bolo zistiť koncentráciu E250 v bežne dostupných mäsových výrobkoch, vrátane tých detských. Následne túto koncentráciu spriemerovať a aplikovať ju do vzoriek ľudskej krvi. Celkovo sme testovali 20 výrobkov, určených pre deti ako aj pre bežného konzumenta, Priemerná zistená koncentrácia E250 bola 1,6 mg/kg (pre porovnanie, v pitnej vode sa jedná o koncentráciu asi 0,3 mg/l). Následne sme túto koncentráciu aplikovali do piatich vzoriek ľudskej krvi a pomocou krvinkového analyzátora sme pozorovali zmeny v koncentrácii erytrocytov, leukocytov a trombocytov, ako aj zmeny v množstve hemoglobínu a percentuálnu zmenu hematokrytu, Všetky sledované hodnoty sa po priamej aplikácií NaNO2 do krvi rapídne znížili a pacient s takýmito výsledkami by bol vo vážnom ohrození života. Podarilo sa nám jednoznačne dokázať, že množstvo NaNO2 pridávané do mäsových výrobkov je najmä pre detský organizmus veľmi škodlivé a taktiež sme dokázali, že táto látka okrem iného dokáže pri dlhodobej konzumácií výrazne ovplyvniť množstvo hemoglobínu a krvných buniek v tele, čím aj prenos dýchacích plynov, čo môže mať za následok vážne zdravotné komplikácie.