Autor/autori: David Kux

Projektu som sa začal venovať hlavne kvôli tomu že som hľadal nejakú prácu po pri škole, kedže som už mal istú prax v chemickom laboratóriu tak so začal uvažovať nad chemickým zameraním prvým miestom kde so začal hľadať bola Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde som už poznal niekoľko ľudí. Najprv som sa začal venovať práci na nukleárnej magnetickej rezonancii s ktorou som sa učil pracovať samostatne. Následne som začal uvažovať nad pracou na katedre organickej chémie FCHPT STU kde som začal uvažovať nad vývojom nových látok ktoré neboli zatiaľ publikované v žiadnych článkoch v spolupráci s katedrou polygrafie sme začali uvažovať nad vývojom tlačenej elektroniky a použitím nových látok použiteľnejších ako medií do nej čo sa nám aj podarilo tak sme začali vymýšľať nove latky na základe funkčných skupín ktoré obsahujú molekula bola nakreslená tak sme mohli začar syntetizovať prvý krok trval cca 24 hodín čo nebolo úplne ideálne kedže takýchto krovov bolo v postupe približne 15 z toho dôvodu syntéza trvala približne 3 mesiace následne bolo potrebné daný produkt čistiť a odniesť na skúmanie na NMR aby sme skutočne dokázali že daný produkt skutočne správne vznikol kedže ak sa daný produkt nenachádza v vzorke celá práca môže začať odznova. Ďalším krokom bude zabudovanie latky do farebníkoveho média aby sa mohlo využiť v praxi na čo bude potrebne ešte veľa času.