Autor/autori: Laura Nižníková

Na stanovenie jódu vo vodách je kvalifikovaných veľmi málo metód, respektíve iba dve. Táto problematika ma zaviedla k riešeniu otázky, prečo sú iba dve metódy a aj tieto metódy sú veľmi zdĺhavé a nepresné a vyžadujú dlhodobú prípravu roztokov I samotné analýzy. Následne sme sa pustili do riešenia a analyzovania týchto otázok až sme narazili na metódu ktorá nebola kvalifikovaná a zdala sa nám najvhodnejšia pre stanovenie tohto ukazovateľa. Jód je veľmi prospešný pre ľudský organizmus, samozrejme v určitej dávke, pre štítnu žľazu v hormonálnej sústave a rovnováhe.my sme sa ďalej zamerali na otázku či tento ukazovateľ stanovujú všetky minerálne matrice a ak áno, tak či v deklarovaných koncentráciách. Zistili sme že naše výsledné hodnoty vyšli presne v deklarovaných výsledkoch, čiže sa nám potvrdila správnosť našej modifikovanej metódy.