Autor/autori: Ivana Jonáková

Kyselina octová (CH3COOH) je druhá najjednoduchšia karboxylová kyselina, ktorá sa v laboratóriu a chemickom priemysle používa ako významné rozpúšťadlo a v domácnostiach je bežne používaná ako 8% roztok. Chemická zlúčenina uhličitan vápenatý (CaCO3) sa v prírode vyskytuje ako hlavná súčasť vápenca prevažne biologického pôvodu. Vo svojej práci som skúmala ako vplýva koncentrácia kyseliny octovej na rozpúšťanie uhličitanu vápenatého. Predpokladala som, že koncentrácia kyseliny octovej ovplyvňuje rozpúšťanie CaCO3 tak, že čím je menšia koncentrácia kyseliny, tým dlhšie bude trvať kým sa CaCO3 rozpustí a pri určitej koncentrácií sa CaCO3 nerozpustí. Preto som riedila kyselinu octovú (8% roztok) vodou a pripravila viacero roztokov kyseliny octovej s rôznymi koncentráciami a pridávala do každého z nich rovnaké množstvo CaCO3. Zistila som, že pri znižovaní koncentrácie kyseliny trvalo dlhší čas rozpustenie CaCO3.