Autor/autori: Martin Mitro

Malé objekty sa môžu vznášať na stojatých akustických vlnách.Tento jav nás zaujal natoľko, že sme sa ho rozhodli preskúmať a pokúsiť sa zhotoviť funkčný akustický levitátor. Prácu na tomto projekte sme začali štúdiom materiálov týkajúcich sa fyzikálnej podstaty akustickej levitácie. Potom sme našli návod, ako zostrojiť samotný akustický levitátor. Postupne sme si zhromaždili komponenty potrebné na jeho zhotovenie. Samotný stojan sme si dali vytlačiť na 3 D tlačiarni. Akustický levitátor sme postavili a podarilo sa nám uskutočniť levitáciu viacerých kúskov polystyrénu, ktoré sa naraz vznášajú na stojatých akustických vlnách. Ich umiestnením sa dajú identifikovať uzly stojatého vlnenia. Výsledkom našej práce je funkčný akustický levitátor, ktorý používame na hodinách fyziky ako názornú učebnú pomôcku. V budúcnosti sa pokúsime technicky zdokonaliť levitátor tak, aby sme mohli so vznášajúcimi sa objektmi manipulovať vo vertikálnom aj horizontálnom smere.