Kategória: Fyzika a astronómia

Autor/autori: Matej Červeň Je všeobecne známe, že elektrina sa šíri časticami nazývanými elektróny. V minulosti ale nemali fyzici na otázku, čím sa šíri elektrina jednoznačnú odpoveď. Jednoznačnú odpoveď na túto otázku dal až J. J. Thomson. Thompson prišiel na to, že elektrický prúd sa šíri záporne nabitými časticami, ktoré boli neskôr nazvané elektróny. Účelom nášho […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Adam Tóth Ktorá voda zamrzne skôr, teplá alebo studená? Problém, ktorý som si overoval v mojom projekte pod názvom Mpembov jav. V 60. rokoch minulého storočia sa s týmto javom úplne náhodou stretol tanzánijský študent Erasto Mpemba počas výroby zmrzliny. Teplý zmrzlinový nápoj začal mrznúť oveľa skôr ako schladený. Cieľom mojej práce bolo zistiť […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Benjamin Jakub Trokan V mojom projekte som zostrojil model Gaussovho magnetického dela, ktorý pozostáva z dráhy, silného neodymového magnetu a k nemu priložených troch oceľových guličiek. Keď k magnetu položíme z druhej strany vo väčšej vzdialenosti samostatnú guličku, magnet guličku k sebe pritiahne a na opačnej strane magnetu posledná gulička vystrelí. Magnetické pole magnetu […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Viliam Ďurík Herónová fontána pracuje na princípe Pascalovho zákona o tlaku v kvapalinách, ktorý hovorí, že tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký. Platí tento zákon pre všetky kvapaliny? To som sa rozhodol preveriť experimentami. Za pomoci staršieho brata sme zostrojili […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Pavol Ďurík Oheň je jedným zo živlov, ktorý dokáže v krátkom čase narobiť obrovské škody. V poslednej dobe je jednou z inovácií pri hasení ohňa využitie zvukových vĺn. To, že zvukové vlny dokážu uhasiť oheň sa vie už viac ako 150 rokov. Avšak tento poznatok nikto doposiaľ výraznejšie nevyužil. Celý proces hasenia funguje celkom […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Mária Jánošíková Ak je na astronomickom krúžku používaný len jeden ďalekohľad, vzniká problém, že inštruktor a poslucháči sa musia pri teleskope striedať. Toto následne môže viesť k ďalším problémom, ktoré negatívne ovplyvňujú pozorovanie. Keďže inštruktor nemá možnosť okamžitej spätnej väzby, stáva sa napríklad, že poslucháč, bez toho aby si to vôbec uvedomil, pozoruje nesprávny […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Matej Gajdoš Cieľom experimentu bolo postaviť jednoduchú aparatúru kapilárnej elektroforézy na detekciu iónov molekúl v roztokoch. Konkrétne sme sa zamerali na prírodné liečivá hypericin a emodin rozpustené v dimetylsulfoxide (DMSO). Emodin nám slúžil ako porovnávacia vzorka, keď že vieme, že v DMSO je neutrálny. Na zistenie konkrétnej látky sme použili spektrometer, do ktorého sme […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Viliam Kubičár V práci som sa venoval menej známemu vednému odboru , ktorého najvýstižnejšou charakteristikou je, že je to vlastne „zviditeľnenie“ zvuku pomocou vibrácií, ktoré zvuk vytvára. V úvode sa práca venuje základným vlastnostiam zvuku a jeho vlastnostiam a opisom mojich vlastných pokusov, ktorými som si dané javy overil. Ďalej práca opisuje históriu kymatiky, […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Martin Mitro Malé objekty sa môžu vznášať na stojatých akustických vlnách.Tento jav nás zaujal natoľko, že sme sa ho rozhodli preskúmať a pokúsiť sa zhotoviť funkčný akustický levitátor. Prácu na tomto projekte sme začali štúdiom materiálov týkajúcich sa fyzikálnej podstaty akustickej levitácie. Potom sme našli návod, ako zostrojiť samotný akustický levitátor. Postupne sme si […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Matúš Joščák Námet pre tento projekt som dostal, keď som sa dozvedel, že hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven vedel komponovať aj vtedy, keď bol nepočujúci. Chcel som vedieť, ako je to možné, či je v tom niečo viac ako úžasný talent a vynikajúci hudobný sluch. Objavil som veľa znakov, ktoré sa používali v klasickej […]

Čítať ďalej