Autor/autori: Pavol Ďurík

Oheň je jedným zo živlov, ktorý dokáže v krátkom čase narobiť obrovské škody. V poslednej dobe je jednou z inovácií pri hasení ohňa využitie zvukových vĺn. To, že zvukové vlny dokážu uhasiť oheň sa vie už viac ako 150 rokov. Avšak tento poznatok nikto doposiaľ výraznejšie nevyužil. Celý proces hasenia funguje celkom jednoducho, reproduktor vydáva zvuk na nízkej frekvencii, ktorý vo forme tlaku vytláča z ohňa kyslík, ktorý je pre oheň základom.
Vo svojom projekte prezentujem princíp fungovania tohto zariadenia. Na zostrojenie som použil bežne dostupné materiály a zariadenia – reproduktor. Cieľom môjho projektu bolo zistiť rozsah frekvencíí, pri ktorých je proces hasenia najúčinnejší a či je reálne zostrojiť taký prístroj, ktorý by neohrozoval ľudské zdravie – sluch.
Hasiaci prístroj na báze zvukových vĺn by tak mohol nahradiť hasiace prístroje po celom svete.