Autor/autori: Benjamin Jakub Trokan

V mojom projekte som zostrojil model Gaussovho magnetického dela, ktorý pozostáva z dráhy, silného neodymového magnetu a k nemu priložených troch oceľových guličiek. Keď k magnetu položíme z druhej strany vo väčšej vzdialenosti samostatnú guličku, magnet guličku k sebe pritiahne a na opačnej strane magnetu posledná gulička vystrelí. Magnetické pole magnetu k sebe guličku pritiahne a udelí jej kinetickú energiu, ktorá sa pri náraze postupne prenesie na magnet a ďalšie guličky na druhej strane magnetu, ktoré si túto energiu odovzdávajú, až tá posledná ju nemá komu odovzdať a preto sa od magnetu vystrelí. Ide v princípe o jednoduchý mechanický urýchľovač, ktorý využíva premenu magnetickej energie na kinetickú energiu. Experimentami som zisťoval ako možno zmenami počtu guličiek a magnetov a ich nastaveniami meniť a zosilňovať účinky magnetického dela