Autor/autori: Adam Tóth

Ktorá voda zamrzne skôr, teplá alebo studená? Problém, ktorý som si overoval v mojom projekte pod názvom Mpembov jav. V 60. rokoch minulého storočia sa s týmto javom úplne náhodou stretol tanzánijský študent Erasto Mpemba počas výroby zmrzliny. Teplý zmrzlinový nápoj začal mrznúť oveľa skôr ako schladený.
Cieľom mojej práce bolo zistiť a pokusom overiť tuhnutie teplej a studenej vody. A hlavne, ktorá voda začne mrznúť skôr? Moja hypotéza: s prihliadnutím na molekulovú štruktúru – skôr začne tuhnúť teplá voda.
Pokus mi dovolili uskutočniť v starom mrazáku. Teplotu som meral laboratórnym teplomerom a nie počas celého pokusu, lebo by som teplomerom narušil štruktúru vznikajúceho ľadu.
Hypotézu som si potvrdil ale výsledok bol pre mňa zaujímavý. Teplá voda začne mrznúť skôr ale ľad rýchlejšie vyrobíme zo studenej.