Autor/autori: Viliam Kubičár

V práci som sa venoval menej známemu vednému odboru , ktorého najvýstižnejšou charakteristikou je, že je to vlastne „zviditeľnenie“ zvuku pomocou vibrácií, ktoré zvuk vytvára. V úvode sa práca venuje základným vlastnostiam zvuku a jeho vlastnostiam a opisom mojich vlastných pokusov, ktorými som si dané javy overil. Ďalej práca opisuje históriu kymatiky, princíp kymatických zariadení od najstarších čias. Viacero prístrojov a pomôcok o ktorých píšem som si aj vyrobil, alebo som vytvoril svoj vlastný ekvivalent. V práci sú popísané pokusy s Chladniho platňou, výroba vlastného eidofónu a tonoskopu. Časť práce tvoria pokusy naživo s mojimi pomôckami a videozáznamy z nich. Popisujem tiež zaujímavé prelínanie umenia a histórie prostredníctvom kymatiky. V ďalšej časti práce popisujem princíp kymaskopu a postup, ako som ja znázornil zvuk pomocou laserového lúča. V závere sa venujem možným ešte len sľubným použitiam kymatiky vo vede, napríklad v dorozumievaním s delfínmi, oceánografii, biológii, klimatológii.