Autor/autori: Matej Gajdoš

Cieľom experimentu bolo postaviť jednoduchú aparatúru kapilárnej elektroforézy na detekciu iónov molekúl v roztokoch. Konkrétne sme sa zamerali na prírodné liečivá hypericin a emodin rozpustené v dimetylsulfoxide (DMSO). Emodin nám slúžil ako porovnávacia vzorka, keď že vieme, že v DMSO je neutrálny. Na zistenie konkrétnej látky sme použili spektrometer, do ktorého sme priviedli fluorescenciu danej látky pomocou optického vlákna. Dôvodom práce s hypericínom bolo jeho využitie v medicíne pri liečbe nádorových ochorení, pomocou fotodynamickej terapie, kedy sa na určené miesto aplikuje látka, fotosenzibilátor. Na dané miesto sa následne zasvieti svetlom vhodnej vlnovej dĺžky. V dnešnej dobe vyžíva pri liečbe napríklad v estetickej medicíne pri ochoreniach ako sú kožné nádory či jazvi po akné. Separácia molekúl prebehla v tenkej kapiláre. Dôležitým krokom bola eliminácia výkyvov výkonu lasera pomocou referenčných meraní.