Autor/autori: Viliam Ďurík

Herónová fontána pracuje na princípe Pascalovho zákona o tlaku v kvapalinách, ktorý hovorí, že tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.
Platí tento zákon pre všetky kvapaliny? To som sa rozhodol preveriť experimentami. Za pomoci staršieho brata sme zostrojili Herónovú fontánu podľa návodu na internete. V mojom projekte prezentujem a porovnávam výšku výstrelu kvapaliny, či závisí na vzdialenosti – t.j. výške umiestnenia medzi nádobami A a C a tiež od hustoty kvapaliny.Na zostrojenie Herónovej fontány som použil dostupné materiály – ako chemické sklo, plastové nádoby, kvapaliny – voda, slaná voda, coca-cola. Zaujímalo ma, z ktorých kvapalín je výstrek fontánky najvyšší. Predpokladal som, že čím je hustota kvapaliny vyššia, tým bude výstrek fontány nižší.