Autor/autori: Mária Jánošíková

Ak je na astronomickom krúžku používaný len jeden ďalekohľad, vzniká problém, že inštruktor a poslucháči sa musia pri teleskope striedať. Toto následne môže viesť k ďalším problémom, ktoré negatívne ovplyvňujú pozorovanie. Keďže inštruktor nemá možnosť okamžitej spätnej väzby, stáva sa napríklad, že poslucháč, bez toho aby si to vôbec uvedomil, pozoruje nesprávny objekt, alebo mu pozorovaný úkaz ujde zo zorného poľa. V prípade, že sú dostupné dva samostatné teleskopy, inštruktor má možnosť okamžitej spätnej väzby. Avšak pri menej skúsenom poslucháčovi, ktorý obsluhuje svoj ďalekohľad sám, ostávajú ostatné problémy stále nevyriešené. Po rovnakej osobnej skúsenosti som sa rozhodla navrhnúť pomôcku pre miestny astronomický krúžok, ktorá by tento problém aspoň čiastočne minimalizovala.
Pri konštrukcii som použila dva dostupné rovnocenné reflektory (Newton 114/900), ktoré sú zosúosené na jednej rovníkovej montáži. Inštruktor sa postaví k jednému ďalekohľadu, žiak k druhému a spoločne môžu komunikovať o pozorovanom objekte, pričom vidia to isté. Výhoda tejto konštrukcie spočíva aj v tom, že inštruktor má pod kontrolou ovládanie montáže a poslucháč sa môže sústrediť len na pozorovaný objekt.