Autor/autori: Matúš Joščák

Námet pre tento projekt som dostal, keď som sa dozvedel, že hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven vedel komponovať aj vtedy, keď bol nepočujúci.
Chcel som vedieť, ako je to možné, či je v tom niečo viac ako úžasný talent a
vynikajúci hudobný sluch. Objavil som veľa znakov, ktoré
sa používali v klasickej hudbe. Teória, že aj netalentovaný človek dokáže skladať hudbu za pomoci pár matematických a fyzikálnych pravidiel, ma tak nadchla, že som chcel bádať viac a viac. Počúval som veľa moderných aj klasických skladieb, ktoré som zároveň skúšal hrať na klavíri. Nie vždy to bolo ľahké. Nakoniec som dospel k záveru, že je naozaj možné komponovať skladby podľa určitých pravidiel a nepotrebujeme na to vrodené hudobné danosti. Zároveň som zistil, že Ludwig van Beethoven sa riadil matematickými pravidlami aj v čase, keď ešte počul. Melodické ozdoby, poltóny alebo zmena rytmu. To všetko môže vytvoriť jedinečný zvuk. Týmto sa moja hypotéza potvrdila.