Autor/autori: Matej Červeň

Je všeobecne známe, že elektrina sa šíri časticami nazývanými elektróny. V minulosti ale nemali fyzici na otázku, čím sa šíri elektrina jednoznačnú odpoveď. Jednoznačnú odpoveď na túto otázku dal až J. J. Thomson. Thompson prišiel na to, že elektrický prúd sa šíri záporne nabitými časticami, ktoré boli neskôr nazvané elektróny. Účelom nášho projektu bolo populárnou formou ukázať, že elektróny majú záporný náboj. Zostrojili sme z materiálov, ktoré sú bežne dostupné v domácnosti vákuovú trubicu, z ktorej sme pomocou vývevy vyčerpali vzduch. Cez trubicu sme viedli jednosmerný elektrický prúd. Následne sa v trubici objavilo katódové žiarenie. Katódové žiarenie je prúd urýchlených elektrónov. Žiarenie malo fialové farbu, čo bolo zapríčinené tým, že vo fľaši nebolo dokonalé vákuum a nachádzali sa tam atómy vodíku a dusíku. K tomuto katódovému žiareniu sme následne priložili vodič, ktorý viedol elektrické pole. . Žiarenie sa vychýlilo na stranu, čím sme dokázali, že žiarenie má náboj.