Kategória: Geovedy

Autor/autori: Adam Heteš Moja práca je zameraná na výskum fosílnych krabov (kôrovce: rakovce: desaťnožce) z lomu Ďurkovec, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves (východné Slovensko). Lokalita sa nachádza v Hornádskej kotline, kde vystupujú vrstvy borovského súvrstvia, ktoré vekom zaraďujeme do najvrchnejšieho eocénu (45 mil. r.). Hlavným cieľom práce […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Diana Novikmecová Návšteva Dubnických opálových baní ma inšpirovala k ďalšiemu štúdiu a k bádateľskej práci na tému opál. Druhová pestrosť a rôznorodosť tohto minerálu ma zaujala na toľko, že som sa ho snažila sama objaviť. Začala som študovať jeho zloženie, vzhľad, farbu, fyzikálno- mechanické a chemické vlastnosti. Zaujímala som sa o ďalšie minerály a […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Vladimír Ivanič V 13., 14. a v 15. storočí zohráva Gelnica dominantnú úlohu z dôvodu obdobia najväčšieho rozkvetu na dobývanie medenej rudy, ale aj ťažby striebra, zlata, ortuti a tiež železnej rudy. Obdobie, kedy bolo baníctvo jedným z najlepšie platených zamestnaní a živila sa ním väčšina obyvateľov Spiša je nenávratne preč. My si dnes […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Martin Puclík, Kamila Vlčková Pre splnenie stanoveného cieľa „vypracovať návrh na odstránenie zatápania Račianskej ulice pri prívalových dažďoch“, sme použili spracované údaje zo zamerania suchého poldra na Hradskom potoku Klátova Nová Ves. Jednotlivé vrstvy, potrebné pre tvorbu modelu poldra v mierke 1:1000 sme získali z vypracovaného tachymetrického plánu. Vrstevnice sme skopírovali na papiere A3, […]

Čítať ďalej
Otvoriť chat
1
Máte otázku?
Festival vedy a techniky AMAVET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp.