Autor/autori: Aneta Anna Dunajová

Chrípkový vírus, ale aj ostatné akútne infekčné respiračné ochorenia, sú dlhodobo známym celosvetovým problémom. Vírusy, charakterizované ako obligátne intracelulárne častice bez bunkovej štruktúry prežívajúce pomocou hostiteľskej bunky, sú hlavným zdrojom týchto ochorení. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje na celom svete chrípka odhadom 250 až 500-tisíc úmrtí ročne, kvôli nepresnej a nedostatočnej detekcií tohto vírusu u pacientov. Včasná diagnostika infekcie vyžaduje účinný a hlavne rýchly diagnostický test, ktorý vykazuje vysokú citlivosť, jednoduchosť a ekonomickú nenáročnosť. Táto práca sa zaoberá vyvíjaním a modelovaním systému na presnejšie a rýchlejšie detekovanie chrípkového vírusu rodu Influenzavirus A, konkrétne subtypom H3N2. Cieľom našej práce bolo vytvorenie ultrasenzitívneho a vysokocitlivého biosenzora na báze protilátky MAb 107/L2, na detekciu vírusu chrípky H3N2, pomocou sieťotlačových GC elektród. Druhou časťou našej práce bolo pomocou elektrochemických metód charakterizovať a popísať jeho vlastnosti.