Kategória: Medicína a zdravotníctvo

Autor/autori: Ján Mederly Evokovaný potenciál P300 je reakcia mozgu na stimul. Je zaznamenávaná pomocou EEG. Čas medzi stimulom a signálom P300 (latencia P300) odzrkadľuje kognitívnu funkčnosť mozgu, hlavne procesov zahŕňajúcich pozornosť a pamäť. Napríklad viaceré štúdie už zistili, že latencia P300 sa pri Alzheimerovej chorobe zväčšuje. Takže P300 sa dá použiť ako neinvazívna metóda na […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Michaela Markovičová Diabetes mellitus je ochorenie, ktorého výskyt začína byť vo svete alarmujúci. Cieľom práce je skúmať diabetes mellitus, porovnať diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu z teoretického hľadiska. Udržať toto ochorenie pod kontrolou si vyžaduje nielen dôsledné užívanie liekov, či už vo forme tabliet alebo inzulínu, ale aj dodržiavanie zdravej […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Timea Ručková Počet predčasne narodených detí stále stúpa. Približne 1 z 10 detí sa narodí pred ukončeným 37. Týždňom tehotenstva. V našej práci sme zisťovali, aký bol vek a zdravotný stav matiek. Pozorovali sme pôrodnú hmotnosť detí, ktorú sme porovnali s hmotnosťou plodu v jednotlivých týždňoch tehotenstva. V našom záujme bolo pozorovať zdravotné problémy […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Aneta Anna Dunajová Chrípkový vírus, ale aj ostatné akútne infekčné respiračné ochorenia, sú dlhodobo známym celosvetovým problémom. Vírusy, charakterizované ako obligátne intracelulárne častice bez bunkovej štruktúry prežívajúce pomocou hostiteľskej bunky, sú hlavným zdrojom týchto ochorení. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje na celom svete chrípka odhadom 250 až 500-tisíc úmrtí ročne, kvôli nepresnej a nedostatočnej […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Tomáš Jablonský Nesprávne každodenné pohybové návyky, stoj, sed a chôdza sú hlavné dôvody prečo majú ľudia aj v mladosti problémy s chrbticou. Či už ide o skoliózu, kyfózu, lordózu alebo mnoho ďalších porúch. Môj predpoklad bol, že študenti, či už športujú alebo nie, budú mať aspoň jednu posturálnu poruchu nezávisle na pohlaví. Na praktickú […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Miriam Feretová, Samuel Smoter Polyéter éter ketón (PEEK) je biopolymér s mechanickými vlastnosťami vhodnými pre biomedicínske účely. Cieľom nášho projektu bolo zistiť, či PEEK biomateriály majú toxický vplyv na mezenchymálne stromálne bunky (MSB). Nezaznamenali sme výraznejšie rozdiely vo viabilite MSB ko-kultivovaných s PEEK biomateriálmi (95+/-5%). PEEK biomateriály nemali v priamom kontakte negatívny efekt ani […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Zuzana Homoľová, Simona Reháková V dnešnej dobe sa čoraz viac ľudí zaujíma o to, čo jedia. Našim cieľom bolo zistiť, ako ovplyvňuje správne jedenie náš organizmus a aj psychickú stránku. Zaujímali sme sa, ako ovplyvní zdravotný stav a psychiku človeka vynechanie živočíšnej stravy. Tiež nás zaujímalo, aký bol dôvod prechodu zo živočíšnej stravy na […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lenka Sivá, Kristína Benadová Akné je kožné ochorenie, ktoré často dokáže pacientovi znepríjemňovať život nie len kvôli estetickému výzoru, ale taktiež aj kvôli bolestivým zápalom alebo nepríjemnému svrbeniu. Každá liečba na pacienta zaberá individuálne. My sme sa zamerali práve na fytoterapiu. Prostredníctvom herbáru sme vytvorili krátky zoznam liečivých rastlín účinných proti tomuto ochoreniu. Zhromaždené […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Tomáš Štefanov, Matúš Ondreják Zubná sklovina je najtvrdšie tkanivo nachádzajúce sa v ľudskom organizme. Jej akékoľvek poškodenie či zhoršenie jej stavu má nepríjemny vplyv na náš život. Komplikácie spojené so zubnou sklovinou patria k najrozšírenejším ochoreniam v civilizovanom svete. Cieľom projektu bolo pozorovať vplyv nápojov na stav zubnej skloviny.Aj u detských zubov, aj u […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Viliam Glézl, Denis Vavrek Endovaskulárne zákroky sú na poli medicíny pomerne krátku dobu, no nachádzajú uplatnenie aj v kardiochirurgii. Účelom projektu bolo zhodnotiť niektoré aspekty Endovaskulárnych zákrokov a porovnať ich s chirurgickými riešeniami ochorení kardiovaskulárnej sústavy. Porovnávali a hodnotili sme tri zákroky z obidvoch metód a výsledky sme spracovali v grafickej podobe. Z nášho […]

Čítať ďalej