Autor/autori: Zuzana Homoľová, Simona Reháková

V dnešnej dobe sa čoraz viac ľudí zaujíma o to, čo jedia. Našim cieľom bolo zistiť, ako ovplyvňuje správne jedenie náš organizmus a aj psychickú stránku. Zaujímali sme sa, ako ovplyvní zdravotný stav a psychiku človeka vynechanie živočíšnej stravy. Tiež nás zaujímalo, aký bol dôvod prechodu zo živočíšnej stravy na vegetariánsku a vegánsku stravu. Určité vitamíny a látky sa nachádzajú hlavne v živočíšnych produktoch, preto sme zisťovali, čím chýbajúcu zložku potravín nahrádzajú. V našej práci sme zisťovali, aké ochorenia môžu nastať. Riziká, negatíva a nedostatky. Či je vegánstvo alebo vegetariánstvo zdravé. A vo všeobecnosti čo sa vlastne za zdravé považuje. Pokusmi sme sa snažili dopracovať ku zisteniu, či sója môže nahradiť mäso alebo či kravské mlieko je lepšie ako sójové mlieko. Zostavili sme si vlastný dotazník, ktorý nám vyplnili mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Aby sme zvýšili povedomie o potrebe konzumácie živočíšnych produktov, v prípade vegetariánstva a vegánstva adekvátnou náhradou, na hodinách biológie sme študentom našej školy pripravili prezentáciu s následnou diskusiou.