Autor/autori: Michaela Markovičová

Diabetes mellitus je ochorenie, ktorého výskyt začína byť vo svete alarmujúci. Cieľom práce je skúmať diabetes mellitus, porovnať diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu z teoretického hľadiska. Udržať toto ochorenie pod kontrolou si vyžaduje nielen dôsledné užívanie liekov, či už vo forme tabliet alebo inzulínu, ale aj dodržiavanie zdravej diéty a pohybovej aktivity počas dňa. Pravidelný fyzický tréning zlepšuje využitie glukózy, zvyšuje oxidačné enzýmy v pracujúcom svale, mení zloženie tkaniva zvýšením svaloviny a znížením tukových zásob. Ďalším cieľom je vo výskumnej časti pozorovať a porovnávať stravovacie návyky, glykémiu a pohybovú aktivitu u diabetikov 1. typu a diabetika 2. typu so zdravými členmi domácnosti. Zhodnotiť vplyv dodržiavania zdravého životného štýlu u sledovaných pacientov. Získané informácie o diabetes umožnia pomôcť v dodržiavaní zdravej životosprávy diabetikom prvého, ale hlavne 2. typu, u ktorých je dodržiavanie zdravého životného štýlu často problematické.