Autor/autori: Tomáš Štefanov, Matúš Ondreják

Zubná sklovina je najtvrdšie tkanivo nachádzajúce sa v ľudskom organizme. Jej akékoľvek poškodenie či zhoršenie jej stavu má nepríjemny vplyv na náš život. Komplikácie spojené so zubnou sklovinou patria k najrozšírenejším ochoreniam v civilizovanom svete. Cieľom projektu bolo pozorovať vplyv nápojov na stav zubnej skloviny.Aj u detských zubov, aj u stálych. Vybralo sa 5 nápojov ( Coca-Cola, Kofola, Vinea, 100%-ný pomarančový džús, pitná voda )a rozhodlo sa aj o použití octu. Do šiestich baniek sme vložili mliečne zuby, do banky sme naliali 50 mililitrov vybratého nápoja a banku sme uzavreli. Taký istý postup bol zvolený aj pri stálych zubov. V priebehu jedného mesiaca sa zuby v pravidelných intervaloch vážili a fotografovali. Škodlivosť nápojov sa vyhodnocovala prostredníctvom úbytku hmotnosti zubov. Najväčší hmotnostný úbytok mali zuby ponorené v octe a 100%-nom pomarančovom džúsi. ( Aj detské, aj stále.) Najmenší hmotnostný úbytok mali zuby ponorené v Coca-Cole a v pitnej vode. ( Aj detské, aj stále. )