Autor/autori: Matúš Mlynár, Alexandra Alžbeta Rigoová

Práca sa zaoberá zistením súvislosti medzi hyperurikémiou, čiže zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej v krvi, a poškodením endotelu prostredníctvom sledovania reaktivity ciev na vazodilatačnú látku in vitro, na zvieracom modely.
Dysfunkcia cievnej výstelky patrí k prvým štádiám vzniku kardiovaskulárneho ochorenia. Toto poškodenie je často sprevádzané deficitom oxidu dusnatého, ktorý je podľa niekoľkých štúdií asociovaný s hyperurikémiou.
V našej práci skúmame priamy vplyv hyperurikémie na funkciu cievy.
Tento výskum má potenciál i pre využitie v klinickej praxi, a to v odporúčaní pre liečbu asymptomatickej hyperurikémie, pretože dokáže určiť mieru poškodenia ciev kyselinou močovou v abnormálnej koncentrácii a teda či je miera tohto poškodenia natoľko významná že je potrebné pacienta liečiť i keď neprejavuje žiadne príznaky.