Autor/autori: Timea Ručková

Počet predčasne narodených detí stále stúpa. Približne 1 z 10 detí sa narodí pred ukončeným 37. Týždňom tehotenstva. V našej práci sme zisťovali, aký bol vek a zdravotný stav matiek. Pozorovali sme pôrodnú hmotnosť detí, ktorú sme porovnali s hmotnosťou plodu v jednotlivých týždňoch tehotenstva. V našom záujme bolo pozorovať zdravotné problémy detí. Hľadali sme súvislosti medzi zdravotným stavom dieťaťa a matky, pôrodnou hmotnosťou a týždňu tehotenstva. Na získanie údajov sme si vytvorili vlastný dotazník, ktorý nám vypĺňali mamičky predčasne narodených detí. Získali sme údaje o 101 deťoch. V čím vyššom týždni tehotenstva sa dieťa narodí, tým sú jeho šance na prežitie a prosperovanie lepšie. Deti, ktoré by donedávna neboli považované za životaschopné si prejdú rôznymi zdravotnými komplikáciami, ale v budúcnosti môžu prosperovať a dobehnúť svojich rovesníkov.