Autor/autori: Matúš Dancák, Stanislav Cesnak

LED matica je praktická učebná pomôcka určená na prezentáciu učiva pri výklade vyučujúceho. Pozostáva z dreveného rámu, v ktorom je 48 červených LED diód (8×6), nad ktoré vyučujúci umiestni zasunutím do rámu obrázok prednášanej témy alebo učiva. Ďalšou časťou je malý drevený panel umiestnený nad maticou, v ktorom je zabudovaný IR prijímač a 32 segmentový LCD displej. Celý model matice riadi platforma Arduino MEGA 2560. LED diódy sú v zapojení so spoločnou katódou a jednotlivé anódy sú pripojené na digitálne výstupy arduina. Vyučujúci ovláda maticu pomocou IR ovládača a spätnú väzbu dostáva cez displej na ktorom sa zobrazuje MENU/režim a aktuálny stav. Z MENU sa vieme prepnúť do troch režimov: Editor, Prezentácia a Demo. Editor slúži na vytvorenie vlastnej prezentácie, Prezentácia na prezentovanie vlastnej prezentácie a Demo na prezentovanie prezentácie uloženej v pamäti programu. Učebnú pomôcku možno využiť aj pri opakovaní učiva. Výhodou učebnej pomôcky je, že môže slúžiť pre rôzne predmety a rôzne témy, pre ktoré si pripraví učiteľ podklady a keďže je ľahko prenášateľná, dá sa použiť v rôznych učebniach. LED maticu môžeme napájať len 5VDC zdrojom a to buď cez transformátor, akumulátor alebo dokonca notebook.