Autor/autori: Adam Božek, Slavomír Slezák

Projekt možno charakterizovať, že je to súhrn praktických činností ( konštruovanie, zručnosti, predstavivosť, dizajn) a teoreticko-praktických (práca s počítačom, programovanie a rozvíjanie logického myslenia). Problémy, ktoré sme riešili mali medzipredmetový charakter a preto ich prínos k nášmu vzdelávaniu bol zreteľný. Chceli by sme takéto úlohy riešiť i v praxi po skončení školy. Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť možnosti, ktoré vo vzdelávaní a záujmovej činnosti aj na strednej škole Lego poskytuje z pohľadu nás študentov. Väčšina si možno myslí, že Lego patrí len do materských škôl, na základné školy, alebo domov na hranie. My chceme ukázať, že aj vo vzdelávaní stredoškolákov má svoje miesto a vieme, že sa využíva aj na niektorých vysokých školách. Skonštruovali sme dvoch robotov s kockami NXT a EV3. Porovnali sme ich vlastnosti.