Autor/autori: Dominik Durľák

Internet, masmédiá či sociálne siete vo veľkej miere ovplyvňujú našu spoločnosť a sú už od útleho veku súčasťou našich životov. Informácie hýbu svetom. Rastie význam nových technológii v živote mladých ľudí. Tento záujem autorov projektu o masmediálne technológie bol využitý aj na propagáciu školy pri príležitosti jej 50 výročia založenia. V súčasnosti si študenti vyberajú strednú školu aj podľa jej oslovenia mladých ľudí v rôznych médiách. Reklama teda prenikla aj do školstva, učebných osnov a využitia voľného času mladými ľuďmi. Spôsob propagácie popísaný v práci patrí k umeleckým tvorivým činnostiam pri tvorbe videa, grafiky, propagačných materiálov. Výsledkom projektu sú fotografie, videá i krátke filmy na rôzne témy, mnohé z nich súvisia s oblasťou dopravy , najmä železničnou, ktorá od záľuby o železničné modelárstvo priviedla autorov až ku štúdiu na SPŠ dopravnej v Košiciach.