Autor/autori: Jozef Znak, Timotei Kovaľ

Práca poskytuje nový pohľad na možnosti cestovného ruchu v Slovenskom Rudohorí od autorov projektu, študentov odboru dopravy dochádzajúcich na SPŠ dopravnú z Gelnice. Ponúka návrh netradičného spôsobu spoznávania prírody vlakom. Popisuje historické súvislosti, ktoré predchádzali vzniku železničnej dopravy v tejto oblasti. Dopĺňa klasickú turistiku v prírode a spoznávanie známych prírodných oblastí ako Slovenský raj, Dobšinská ľadová jaskyňa o mnohé zachovalé historické technické pamiatky v oblasti Gelnice, ktoré súvisia so železnicou. Je tu množstvo prírodných krás a historických pamiatok, ktoré treba zachovať a propagovať, lebo je to naše kultúrno-historické ale aj technické dedičstvo. V práci je spracovaná história vlakov, ktoré v 19. storočí premávaní v tejto oblasti. Dnes po rekonštrukcii sú súčasťou historickej detskej železnice v Košiciach. Autori pracujú ako dobrovoľníci na detskej historickej železnici.