Autor/autori: Diana Danková

Tému práce som vybrala preto, lebo táto problematika sa týka nás všetkých, aj keď si to mnohí neuvedomujeme.
V teoretickej časti mojej odbornej práce som sa zaoberala históriou, príčinami a dôsledkami prokrastinácie a snažila som sa viac priblížiť jej negatívny dopad. Venovala som sa tiež metódam liečby prokrastinácie, ktoré si prokrastinátor môže vyskúšať sám, bez pomoci odborníka.
V praktickej časti práce som skúmala informovanosť o danej problematike formou dotazníkov a hypotéz. Neskôr som na základe naštudovaných faktov uskutočnila prednášku, aby som študentom, ale aj učiteľom priblížila danú tému. Výsledky práce som následne zhrnula v diskusii a závere.
Dozvedela som sa, že o tejto téme je málo diskutované a študenti, dokonca aj niektorí učitelia nevedeli čo je to prokrastinácia, ako ju liečiť a aký dopad môže mať na náš život.