Autor/autori: Jerguš Ševec

Predkladaná práca pojednáva o ekonomickom a ekologickom dopade modernizácie dopravy so zreteľom na životné prostredie. V súčasnej dobe narastá svetová populácia, dôsledkom čoho sa vyvíja čoraz väčší tlak na modernizáciu stavebného priemyslu. Vývoj nenapreduje iba v stavenej technike, ale neobišiel ani stavebné materiály, či technológiu. Tento trend možno pozorovať všade vôkol nás. Zasiahol aj modernizáciu električkovej trate v Košiciach. Staré tehlové múry sa tak stali zadržiavačom vody pre trávnik nižšieho vzrastu napomáhajúcemu znižovaniu teploty v radovej zástavbe veľkomesta, či znižovaniu prašnosti okolia. Znovupretavením starých trolejových drôtov sa znížil dopyt po novovyťažených surovinách a tým aj dopad na životné prostredie. K najväčším znečisťovateľom iste patria ropné produkty. Preto ani tu vývoj nezaostáva. Staré pneumatiky boli opätovne spracované na tlmiče akustických a mechanických vibrácií tvorených vplyvom jazdy vozidla, plastový odpad zasa našiel svoje uplatnenie vo vegetačných plastových blokoch.