Kategória: Environmentálne vedy

Autor/autori: Nikoleta Szokolová Chemikálie využívané na postrekovanie sú stále agresívnejšie a zasahujú nielen škodcov, ale aj človeka. Cieľom mojej práce bolo pozorovať vplyv alkaloidov obsiahnutých v domácich potravinách na vývin mušiek Drosophila melanogaster a vybrať vhodnú prírodnú látku, ktorá bude účinne pôsobiť proti škodlivému hmyzu a nahradí tak agresívne chemické látky. Pre zorientovanie sa v […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Marián Moravčík Ľudstvo čelí hromadnému vymieraniu včiel, ktoré sa stáva globálnym problémom, keďže existencia samotného ľudstva je závislá na týchto výnimočných opeľovačoch. V Európe za posledných 30 rokov klesol ich celkový počet o viac ako polovicu. Tento problém sa rozhodlo riešiť viacero projektov, no žiaľ bez významnejšieho úspechu. Aby sme zabránili neustálemu vymieraniu včiel, […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Samuel Skaličan Práca prezentuje biologickú metódu degradácie ropy. V praktickej časti sa venuje realizácii pokusu, pričom zaujímavosťou tejto práce v porovnaní s prácami zaoberajúcimi sa podobnou problematikou je, že pri biodegradácii neboli využité produkty ropy, ale samotná surová ropa z Korňanského ropného prameňa – prírodnej pamiatky CHKO Kysuce. Následne bolo overené, či v biodegradovanej pôde je schopná rásť rastlina […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ľubomír Krompaský Práca prezentuje poznatky a skúsenosti z pozorovania a chovu včiel v obci Smolnícka Huta v okrese Gelnica, a z environmentálneho hľadiska v súvislosti s niekdajšou banskou ťažbou, sa zaoberá obsahom a zastúpením toxických a ťažkých kovov v mede. Výber témy bol ovplyvnený blízkym vzťahom k včelárstvu, ako pre mnohých mladých ľudí netradičnej […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Mária Homzová Naša planéta je znečistená veľkým množstvom plastového odpadu. Ohrozujú pôdu, vodu a spaľovanie plastov zase ovzdušie. Na Slovensku za posledné desaťročie pribudlo viac plastov ako za posledné storočie. Cieľom môjho projektu bolo pripraviť plast z dostupných prírodných surovín, ktorý by sa v prírode dokázal sám rozložiť. Ako suroviny sme použili škrob – […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Alexandra Juščáková Počas posledných pár desaťročí nastal výrazný nárast ľudskej populácie, ktorý viedol ku zväčšujúcemu sa množstvu pouličných lámp, obzvlášť elektroluminiscenčných diód (LED) a iných umelých svetelných zdrojov. Finálnym výsledkom týchto udalostí je rozrastajúca sa kvantita svetelného znečistenia vo vidieckych a mestských oblastiach po celom svete. Intenzita svetla v týchto oblastiach vo veľkej miere ovplyvňuje nielen astronomický výskum, […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Jerguš Ševec Predkladaná práca pojednáva o ekonomickom a ekologickom dopade modernizácie dopravy so zreteľom na životné prostredie. V súčasnej dobe narastá svetová populácia, dôsledkom čoho sa vyvíja čoraz väčší tlak na modernizáciu stavebného priemyslu. Vývoj nenapreduje iba v stavenej technike, ale neobišiel ani stavebné materiály, či technológiu. Tento trend možno pozorovať všade vôkol nás. […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Simona Zigová V súčasnosti sa na Slovensku v oveľa menšej miere pestujú olejnaté a technické plodiny ako v minulosti. Na druhej strane si ľudia stále viac uvedomujú potrebu zdravej výživy. Množstvo pre človeka potrebných, čiže výživných látok sa nachádza aj v olejnatých semenách maku siateho (Papaver somniferum), ľanu siateho (Linum usitatissimum) a v semienkach […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Norbert Popeláš Práca sa zaoberá environmentálnym vplyvom banskej činnosti v Smolníckej Hute v minulosti jej dopadom na ŽP povodia rieky Hnilec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Sleduje obsah kovov v brehových sedimentoch potoka Smolník a ústia rieky Hnilec do VN Ružín. Zaoberá sa triež fyzikálno-chemickými charakteristikami vody. Pri vypracovaní práce sme spolupracovali s […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lívia Šuľová Biodiverzita ponúka pestrosť a farebnosť života okolo nás. Pre mnohých je nezabudnuteľným zážitkom pozorovať prírodu, nachádzať zaujímavé druhy rastlín a živočíchov. Prostredie v ktorom bývam, obec Banské v okrese Vranov nad Topľou, mi ponúka možnosti pre bádateľské aktivity a výskum. Počas troch rokov som pozorovala živočíchy vyskytujúce sa v mojej záhrade. Predpokladala […]

Čítať ďalej
Otvoriť chat
1
Máte otázku?
Festival vedy a techniky AMAVET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp.