Kategória: Environmentálne vedy

Autor/autori: Petra Repiská, Šimon Levčík Priznajme sa, koľko odpadkov, ktoré mali skončiť v separovanom zbere, sme dnes hodili do koša. Šupku z banána, plechovku od piva, papier či plast… Určite aspoň dve veci, ktoré tam nepatria. A pritom dobre vieme, že od roku 2010 je separovanie odpadu povinné pre všetky obce a mestá v SR. […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Klaudia Klapáčová, Zuzana Čurillová Všade sa nachádza množstvo vôd znečistených ťažkými kovmi. V našom okolí sa nachádza pomerne veľa týchto vôd čo nás viedlo k výberu témy. Tieto ťažké kovy spôsobujú kyslosť vôd, ktorá neprospieva životnému prostrediu a samotným organizmom. Hľadali sme metódy ako znížiť kyslosť a priblížiť sa čo najviac k pH 7. […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Peter Nociar Projekt sa zaoberá mokraďovým biotopom. Nachádza sa v blízkosti priemyselnej zóny a je domovom mnohých vzácnych druhov fauny. Šesťročným skúmaním daného ekosystému sme bohužiaľ zistili rapídny pokles viacerých druhov živočíchov. Najväčší úbytok je hlavne u obojživelníkov i napriek prítomnosti hojného počtu žubrienok v jarnom období.. Hlavným cieľom bolo zistiť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Marco Matúška Odlesňovanie prináša v krajine zmeny, ktoré narúšajú prirodzené obydlia zvierat a sú príčinou mnohých prírodných katastrof. V krajine som v rokoch 2016 a 2017 pozoroval odlesňovanie lesa v okolí bydliska a eróziu pôdy na svahu na sídlisku. Výrub stromov zmenil vzhľad krajiny a spôsobil zmeny v druhoch rastlín a živočíchov. Zosúvanie nespevnenej […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ivan Kliment Abstrakt V projekte som sledoval faktory ovplyvňujúce kvalitu vody z domácich vodných zdrojov, ako aj kvalitu vody vo vybraných vodných tokoch. Prieskum kvality studničnej a potočnej vody som robil v katastri obce Tuhár a v okolitých obciach. Zisťoval som hodnoty KH, GH, pH, obsah dusitanov a dusičnanov vo vybraných vzorkách domácich zdrojov […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Marco Matúška Abstrakt Odlesňovanie prináša v krajine zmeny, ktoré narúšajú prirodzené obydlia zvierat a sú príčinou mnohých prírodných katastrof. V krajine som v rokoch 2016 a 2017 pozoroval odlesňovanie lesa v okolí bydliska a eróziu pôdy na svahu na sídlisku. Výrub stromov zmenil vzhľad krajiny a spôsobil zmeny v druhoch rastlín a živočíchov. Zosúvanie […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Matúš Horňák, Patrik Rusnák Aj keď sa batérie vyvíjajú a vyrábajú z menej nebezpečných materiálov ako v minulosti, stále sa po skončení ich života, stávajú nebezpečným elektrickým odpadom, ktorý patrí len do špeciálnych kontajnerov. Požiadavky na ich využitie a množstvo neustále rastú, chceme, aby boli miniatúrne, ľahké, dlho vydržali, bolo lacné a ešte ekologické. […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Karol Kigler, Nicolas Čech Práca sa zaoberá vplyvom človeka na životné prostredie v súvislosti so zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie najmä fotovoltiky jej umiestnením na poľnohospodárskej pôde. Autori analyzujú vhodnosť umiestnenia solárnych panelov na poľnohospodárskej pôde, na strechách domov a to v protiklade, či súčinnosti s realizáciou zelených striech. V projekte popísali možnosti využitia fotovoltických […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Paula Kucháriková, Annamária Chovancová Cieľom nášho projektu bolo charakterizovať molekulárne zloženie výťažkov z 3 vybraných rastlín – mäta pieporná (Mentha piperita), medovka lekárska (Melissa officinalis) a bazalka pravá (Ocimum basilicum) pomocou metód optickej spektroskopie. Vďaka kovovým nanočasticiam rozptýleným vo vode (koloidy) sme využili citlivejšiu povrchovo–zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (SERS). Z nameraných spektier výťažkov sme porovnávali […]

Čítať ďalej