Autor/autori: Mária Boršodiová

Začiatky baníctva v kedysi významnom kráľovskom meste, v súčasnosti už iba v obci Smolník, siahajú do 13. storočia. Jeho rozkvet sa podľa historických zdrojov datuje medzi 16. a 17. storočím. Jeho unikum a nadregionálny význam spočíval vo viacerých prvenstvách – bol prvým mestom na Slovensku, ktoré malo mincovňu a razili sa tu strieborné mince, dokonca skôr ako v Kremnici, bolo tu zriadené prvé divadlo s otočným javiskom… A ako je to dnes?
Cieľom práce je oživenie, zviditeľnenie a propagácia historických zaujímavostí, baníckej tradície a cestovného ruchu v Smolníku a jeho okolí formou spracovaných videovizitiek (v programe Sony vegas), informačného letáku, ktorý v obci doteraz absentoval a návrhom informačno-náučného banského
chodníka. Videovizitky sú spracované ako prezentácia expozície do podzemných priestorov pôvodného banského domu a tradičnej izby na Obecnom úrade. Práve propagáciou a vytvorením návrhov a podkladov pre rozvoj geoturizmu sme sa rozhodli jeho slávnu históriu obnoviť a prilákať do oblasti Smolníka a jeho okolia viac turistov. V práci sú zdokumentované a fotograficky doložené aj vzácne relikvie Pátra Pia zo Smolníckej Huty a relikvia Svätého kríža, posledná vyťažená tona rudy, či Tabaková továreň.