Autor/autori: Aneta Kendrová

Ešte do roku 1960 sa predpokladalo, že k tvorbe nových nervových buniek dochádza len v prenatálnom a skoršom postnatálnom vývine, a že dospelý mozog nie je schopný tvoriť nové neuróny. Dnes už vieme, že nové neuróny vznikajú aj v dospelom mozgu v oblasti hipokampu a v subventrikulárnej zóne bočných mozgových komôr. Preto cieľom nášho výskumu bolo zistiť, či prírodné látky dokážu stimulovať jednak neurogenézu, alebo ovplyvňujú počet už zrelých neurónov pomocou imunohistochemického farbenia (IHC). Depresia je známa tým, že potláča neurogenézu, preto sme v experimente použili depresívne zvieratá. Dospelým depresívnym potkanom kmeňa Wistar sme podávali levanduľu a atranorín (sekundárny metabolit lišajníkov), následne im post mortem odobrali mozgy a v nich vizualizovali deliace sa bunky (BrdU) ako aj zrelé neuróny (NeuN). Levanduľa bola schopná výrazne zvýšiť deliace sa BrdU pozitívne bunky, ale neovplyvnila počet zrelých NeuN neurónov. Atranorín však okrem zvýšenia počtu deliacich sa buniek dokázal štatisticky zvýšiť aj počet zrelých neurónov. Naše výsledky naznačujú, že by v budúcnosti mohli byť tieto látky využívané pri liečbe depresie alebo pri neurodegeneratívnych ochoreniach.