Značka: Biológia

Autor/autori: Timur Tománek ABSTRAKT V prírode má voda svoj prirodzený pohyb, prichádza do kontaktu s prírodnými materiálmi, to ovplyvňuje jej štruktúru, vlastnosti a biologickú aktivitu. Voda v mestách preteká cez rovné potrubia, prichádza do kontaktu s olovom, plastmi a inými materiálmi, ktoré do nej uvoľňujú škodlivé látky. Stráca tak svoju prirodzenú štruktúru. Úlohou projektu bolo […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Dagmar Budd Tému som si zvolila preto, lebo ma zaujíma ekológia a rozsievky sú významným bioindikátorom kvality vody. V práci hodnotím ekologický stav rieky Nitry na základe rozsievkových indexov. Na základe výsledkov konštatujem, že lokalita Kľak – prameň sa vyznačovala najnižšou druhovou diverzitou s výraznou dominanciou druhu Achnanthidium pyrenaicum. Taxonomické zloženie potvrdilo nízky trofický […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Aneta Kendrová Ešte do roku 1960 sa predpokladalo, že k tvorbe nových nervových buniek dochádza len v prenatálnom a skoršom postnatálnom vývine, a že dospelý mozog nie je schopný tvoriť nové neuróny. Dnes už vieme, že nové neuróny vznikajú aj v dospelom mozgu v oblasti hipokampu a v subventrikulárnej zóne bočných mozgových komôr. Preto […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Sára Mária Majerníková Úvod LOV domény patria k svetlocitlivým proteínom, ktoré vplyvom modrého svetla vytvárajú kovalentné väzby s flavín-mononukleotidom, čo spôsobí zmenu konformácie proteínovej štruktúry. Daný proces je reverzibilný v tme a preto má vysoké potenciálne využite v optogenetike. Avšak produkcia týchto proteínov môže spôsobiť ich hromadenie, prípadne nesprávne zbalenie v cytoplazme (vznik inklúznych […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Gréta Kolcunová Stavy pstruha potočného značne poklesli a nie je možné, aby sa tento druh rozmnožoval v prirodzenom prostredí a dosiahol také stavy ako v minulosti. Na rieke Topľa a jej prítokoch Výška a Lipovec realizujeme projekt zarybnenia umelým odchovom pstruha potočného z ikier, čo je zároveň hlavným cieľom tejto práce. Metódy a postupy […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lena Bezáková Bezáková Lena: Pozorovanie vplyvu abiotických faktorov na rast fazule. Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt je zameraný na pozorovanie vplyvu abiotických faktorov prostredia na rast fazúľ. Skúmala som vplyv abiotických faktorov svetla, tepla a vody. V prípravnej fáze pokusu som si vysadila semienka fazule a vytvorila im vhodné podmienky na vyklíčenie. Po […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Peter Krajčík Peter Krajčík: Zaujímavý život mravcov Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt má priblížiť život mravcov, ktorý je veľmi rozmanitý. Cieľom projektu je pozorovať život a stavbu tela, ale aj preferencie rôznych chutí mravcov. Pozoroval som konkrétne mravenisko, ktoré sa nachádza na Duchonke (okres Topoľčany). Toto mravenisko som pozoroval v krátkych časových obdobiach […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Nella Kratochvílová Keďže ma fascinuje zooplanktón, chcela som sledovať pod mikroskopom malé perloočky, štítovce alebo žiabronôžky, ktoré sa na našej Zemi objavili už pred 200 miliónmi rokov. Chcela som zistiť, v akej vode sa vyliahnu, či prežijú, či by sa vedeli aj rozmnožiť a či sa dokážu vyliahnuť aj z vysušeného vajíčka. Zistila som […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ivana Andrejčíková Kvalita semien a ich klíčivosť sú základom úspešného rastu v záhradke. Cieľom nášho projektu bolo zistiť vplyv osvetlenia LED lampy na klíčivosť semien. Ako semená boli použité Chia semienka a semienka Žeruchy siatej. Do Petriho misiek sme vložili vatové tampóniky, na ktoré sme poukladali semená a následne vystavili svetlu LED lampy. Doba […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Henrich Jurčišin V predkladanej práci sa venujeme charakteristike pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) v našom domácom chove. Chov rýb v našich podmienkach prebieha v 4 hlavných rybníkoch, ktoré majú parametre (š:4m, d:7m, h:1,5m). Každý rybník má prítok, odtok chemicky nezávadnej vody a samostatný filter. Meranie hladiny kyslíka v rybníkoch v roku 2016 sme vykonávali oxymetrom […]

Čítať ďalej