Autor/autori: Vladimír Molnár

Fajčenie teenagerov
Vladimír Molnár
Základná škola Jána Kupéckeho, Pezinok
Abstrak

Fajčenie teenagerov je vážny
problém skoro na každej škole. Cieľom môjho projektu bolo zistiť koľko teenagerov skúšalo fajčiť na vybraných školách. Mojím druhým cieľom bojo zistit príčinu fajčenia teenagerov. Fajčenie je vraj zapríčinené spontánnym rozhodnutím z nudy, zo zvedavosti alebo z osobných problémov. Môjho projektu sa zúčastnili 2 gymnázia a 4 základné školy v Pezinku a Modre. Odpovede som získaval formou dotazníkov. Testovaných bolo 352 teenagerov. Predpokladal som, že viac skúšalo fajčiť chlapcov ako dievčat. Ale túto hypotézu som rýchlo vyvrátil. Stačila mi na to 1 tabuľka. Zistil som že dievčat, ktorých skúšalo fajčiť je 42.01% a 39.30% percent je chlapcov. Ďalej som zisťoval spomenutú príčinu fajčenia teenagerov. Ako príčinu fejčenia až v 56% ozmačili respondenti spontanne rozhodnutie z nudy. Závery môjho projektu čiatočne vysvetľuju prečo teenageri začínaju fajčiť.